Manažment

Manažement BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) tvoria zahraniční a slovenskí manažéri. Víziou do budúcnosti spoločnosti je, že manažment bude iba lokálny tj.  miestni manažéri a riaditeľ budú Slováci.

Súčasná organizačná štruktúra:

 

Organization Structure