Kontakt

Kontaktný formulár:

Kontakty:

Administratívne oddelenie:
Tel: +421 45 5251 406
E-mail: biskinfo@bisk.sk

Personálne oddelenie:
Tel: +421 45 5251 402
       +421 45 5251 471
E-mail: personalne@bisk.sk

Nákupné oddelenie:
Tel: +421 45 5251 486
        +421 45 5251 522
Fax: +421 45 5251 449
E-mail: purchasing@bisk.sk

Oddelenie logistika:
Tel:  +421 45 5251 487
        +421 45 5251 488
Fax: +421 45 5251 449
E-mail: logistics@bisk.sk

BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o.

Sídlo a fakturačná adresa:
Tichá 45
811 02 Bratislava

Prevádzka a poštová adresa:
Osloboditeľov 929/15
963 01 Krupina
Tel: +421 45 5251 400
E-mail: info@bisk.sk

IČO:         36 658 294
IČ DPH:   SK2022220376