Spoločenská zodpovednosť

Dôležitou súčasťou našej firemnej kultúry je ekologická a spoločenská zodpovednosť. Vždy sa riadime zásadami zodpovedného správania. Sme spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou a o to viac si uvedomujeme našu zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Podriaďujeme tomu aj naše pracovné postupy. Zameriavame sa pritom na zmierňovanie dopadov na životné prostredie. Naša spoločnosť si neustále uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu, preto ochranu životného prostredia aktívne zahŕňame medzi naše aktivity. Neustále sa snažíme pristupovať zodpovedne k ľuďom a k prírode. Nie je nám jedno v akom prostredí žijeme my, a v akom prostredí budú žiť naše deti. Je aj našou zodpovednosťou, aký svet zanecháme mladším generáciám. Prostredníctvom našich projektov sa snažíme zmeniť myslenie ľudí a šíriť povedomie o potrebe pomáhať. Prispieť k dobrej veci môže svojou mierou prispieť naozaj každý. Taktiež nám záleží na našom regióne, na miestnej komunite, na spolupráci s miestnymi organizáciami, vzdelávacími inštitúciami a preto pravidelne podporujeme ich činnosť a rozvíjame vzájomnú spoluprácu.

Naše chápanie spoločenskej zodpovednosti

Naša spoločnosť BISK s pomocou svojich zamestnancov aktívne komunikuje s miestnou verejnosťou v zmysle hesla „At your side„. Spoločnosť organizuje niekoľko projektov do roka, do ktorých sa aktívne môžu zapájať aj naši zamestnanci.

BROTHER EARTH

Lesy sa zvyknú označovať ako „zelené pľúca“ Zeme, čo samo o sebe vypovedá o ich dôležitosti. Veterná smršť ktorá sa v roku 2004 prehnala Tatrami preto zasiahla každého. Tatry, náš národný symbol, sa ešte stále  spamätávajú z tejto katastrofy a potrebujú našu pomoc. Naši zamestnanci už po druhýkrát mali možnosť užiť si autobusový zájazd do Vysokých Tatier. Táto udalosť spojila zamestnancov BISK s ostatnými členmi skupiny Brother z Veľkej Británie a Japonska, ale aj rodinných príslušníkov našich zamestnancov, ktorí stelesňujú to najdôležitejšie na Slovensku, dôležitosť rodiny, ako aj dôležitosť nášho životného prostredia, o čom vlastne CSR skutočne je.

BISK PARK

Naša spoločnosť sa aj tento rok podieľala na úprave a zveľaďovaní BISK parku. Spolu s našimi zamestnancami, ktorí sa aktívnou formou zapojili do tohto projektu sme si vytvorili prostredie, v ktorom sa cítitime dobre.

OZNAČOVANIE TURISTICKÝCH CHODNÍKOV

Aj v tomto projekte sa naši zamestnanci aktívne zúčastnili značkovania turistických chodníkov v regióne Hont. Nejednalo sa len o preznačenie existujúcich chodníkov, ale aj vybudovanie turistických prvkov ako sú lavičky, prístrešky, drevené striešky nad prameňmi pitnej vody, ktoré sú na trase chodníkov.V tomto projekte sme urobili údržbu turisticky značeného chodníka č. 2655 Krupina – Čabraď hrad na úseku Čabraď obec – Horný Badín – Uňatín.

KVAPKA KRVI

Spoločnosť BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o. v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Banskej Bystrici organizuje už od r. 2009  odber krvi priamo v priestoroch našej spoločnosti.

Spolu sme už darovali cca 240 litrov krvi (654 darcov, z toho 552 darcov splnilo požiadavky na odber).

V roku 2018 sme uskutočnili tri odbery krvi v našej spoločnosti a to v dňoch 16.3., 22.6. a 26.10. a dúfame, že spoločnými silami dokážeme pomôcť tým čo to najviac potrebujú.

CHARITATÍVNE ZBIERKY

Naša spoločnosť taktiež organizovala charitatívnu zbierku pre deti z onkologicko – hematologického oddelenia v Banskej Bystrici. Taktiež každý rok sa naši zamestnanci môžu zapájať do zbierky šatstva.